แจ้งประกาศยกเลิกงานWCD420Thailand สำหรับลูกค้าติดต่อขอรับเงินคืน   
นำข้อมูลส่งให้ทางบริษัทตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 นี้เท่านั้น